Starši, vabljeni k soustvarjanju delovanja PK Celulozar

Plavalni klub Celulozar je, kot je definirano v 1. členu društvenega statuta, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo interese na področju tekmovalnega in rekreacijskega udejstvovanja, plavalnega opismenjevanja, usposabljanja, razvijanja in širjenja panoge vodnih športov (plavanje, vaterpolo, potapljanje, itd.).

Osnovni namen društva je pomoč otrokom do samostojnega plavanja in izboljševanje plavalnih veščin ter pridobivanje ostalih vrednot ob izvajanju vadb ter udeležbi na tekmah.

Njegovo delovanje omogočimo prostovoljci, kateri kot člani organov društva (upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija) izvajamo dejavnosti, potrebne za nemoteno delovanje. Kandidatura traje dve leti, letošnji zbor članov bi moral izvoliti nove člane organov društva, nekaj trenutnih članov se je odločilo, da za nov mandat ne kandidira več. Žal zaradi nepripravljenosti staršev (kot zastopnikov plavalcev) in članov društva o vključitvi v organe društva in s tem ustvarjanjem (boljših) pogojev za delovanje, do volitev ni prišlo, s tem je oteženo ali celo vprašljivo nadaljne delovanje društva.

Zato vas še enkrat pozivam, da sprejmete kandidaturo in soustvarjate delovanje društva, v katerem vadi vaš otrok oz. ste njegov član. Društvo potrebuje še dva kandidata za upravni odbor, naloge oz. delo tega organa si lahko preberete v statutu PK Celulozar na spletni strani, tam najdete tudi Izjavo o sprejemu kandidature. Izpolnjeno posredujte trenerjem ali na klubski e-naslov.

>> Izjava o sprejemu kandidature v klubske organe

Kandidati morajo biti znani do ponedeljka, 15.4.2019, potrjeni oz. izbrani bodo na izrednem zboru članov, o katerem vas bomo pravočasno obvestili. Za morebitne dodatne informacije se obrnite na trenerje, člane upravnega odbora ali na klubski e-naslov pk.celulozar@gmail.com.

Plavanje je s tem okoljem kljub težavam z infrastrukturo povezano že 64 let, kandidirajte in dodajte svoj doprinos k nadaljnemu delovanju PK Celulozar.