Delo Plavalnega kluba Celulozar Krško in programe podpirajo: