PRAVILNIK O UDELEŽBI NA PRIPRAVAH PLAVALK IN PLAVALCEV PK CELULOZAR KRŠKO

Kriteriji za udeležbo na pripravah:

1. Udeležba na treningih
– pod 60% 0 točk – plavalec se priprav ne more udeležiti
– 60 – 70% 3 točke
– 70 – 80% 5 točk
– 80 – 90% 8 točk
– nad 90% 10 točk

2. Odnos do dela na treningih, tekmovanj, soplavalcev, mlajših plavalcev, kluba ( ocena trenerja od 1 – 5 točk )

3. Tekmovalni dosežki v minuli sezoni:
Državno prvenstvo ( v svoji starostni kategoriji )
– do 3. mesta 10 točk
– do 8. mesta 8 točk
– do 12 mesta 6 točk
– do 16. mesta 4 točke
– nad 16. mestom 2 točki

4. Minulo delo – vsako leto tekmovalnih nastopov za PK Celulozar Krško prinese 0.5 točke.

5. Kategorizacija:
– mladinski razred OKS 1 točka
– državni razred OKS 2 točki
– perspektivni razred OKS 4 točke
– mednarodni razred OKS 8 točk
– svetovni razred OKS 10 točk

6. Priprav se lahko udeležijo plavalci, ki vadijo pod vodstvom ali po programih trenerjev PK Celulozar Krško

Plavalci z več točkami imajo prednost pri udeležbi na pripravah. Število plavalcev, ki se bodo udeležili priprav, potrdi UO PK Celulozar Krško.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

Pravilnik je bil sprejet na seji upravnega odbora PK Celulozar Krško dne 7.9.2023 in velja za plavalno sezono 2023/2024. Za tolmačenje pravilnika so pooblaščeni trenerji in člani upravnega odbora PK Celulozar Krško. Pravilnik je akt internega značaja.