PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU, NAGRAJEVANJU IN BONITETAH PLAVALK IN PLAVALCEV PK CELULOZAR KRŠKO

PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU:
Do mesečne štipendije so upravičeni plavalci in plavalke PK Celulozar Krško, ki so v plavalni sezoni 2022/2023 (od 1.9.2022 do 31.8.2023) dosegli s svojimi rezultati v posamezni disciplini več kot:

 • kadetinje/kadeti: 600 LEN točk
 • mladinke/mladinci 620 LEN točk
 • članice/člani 640 LEN točk

Vrednost točke je 0,07 € s pripadajočim faktorjem

TOČKE: KOEFICIENT: VREDNOST V EUR:
 600+ 1.0 42
 620+ 1.2 52,08
 640+ 1.4 62,72
 660+ 1.6 73,92
 680+ 1.8 85,68
 700+ 2.0 98,00
 720+ 2.4 120,96
 740+ 2.8 145,04
 760+ 3.2 170,24
 780+ 3.6 196,56
 800+ 4.0 224,00
  • Na osnovi doseženih rezultatov (LEN točke) se po končani zimski oz. letni sezoni določi štipendija, ki se izplačuje do konca naslednje zimske oz. letne plavalne sezone.
  • Pravilnik velja tudi za plavalce z državno kategorizacijo OK Slovenija. V kolikor ne dosegajo določenega praga, jim pripada mesečna štipendija v višini začetnega zneska točkovnika ( 42 EUR).
  • Plavalci mladinske kategorizacije OKS, ki ne dosegajo praga, so upravičeni do mesečnega zneska v višini polovice začetnega zneska točkovnika ( 21 EUR ).
  • Do polne višine štipendije so upravičeni le plavalci, ki imajo več kot 80% udeležbo na treningih.
  • Plavalci, ki imajo udeležbo na treningih med 70 in 80% so upravičeni do polovičnega zneska
  • Plavalci, ki imajo prisotnost na treningih pod 70% štipendije ne prejmejo.
  • Prisotnosti se preverjajo mesečno in na podlagi podatkov se izplačujejo zneski.
  • Štipendija se izplačuje na plavalčev TRR 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
  • V kolikor plavalec/plavalka preneha s treniranjem, se mu/ji štipendija nemudoma ukine. Da je plavalec/plavalka prenehal/-a s treniranjem se smatra tudi če ni prisoten/-na na treningih mesec dni brez dokazljivo upravičenega razloga (bolezen, poškodba – zdravniško potrdilo).
  • V kolikor ima plavalec/plavalka neporavnane obveznosti do plavalnega kluba, se izplačevanje štipendije zadrži do poravnanja vseh obveznosti.
  • Plavalec/plavalka s štipendijo mora imeti pozitiven in odgovoren odnos do treningov ter biti s svojim odnosom zgled preostalim plavalcem, v nasprotnem primeru lahko poda trener predlog za zamrznitev ali ukinitev štipendiranja.

O zamrznitvi ali ukinitvi štipendiranja odločijo člani upravnega odbora PK Celulozar Krško.

PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU:

    • Nagrajujejo se državni rekordi in osvojena prva tri mesta na državnih prvenstvih.
    • Nagrajujejo se kategorije: starejših deklic in dečkov, kadetinj in kadetov, mladink in mladincev ter članic in članov.
     V kategoriji mlajših dečkov in deklic se dobitnikom medalj podeli praktična nagrada.
    • Osnovna formula za nagrajevanje je: N=K+DR+DP
     Legenda: N = nagrada; K = kategorija; DR = državni rekord; DP = državno prvenstvo (osvojeno mesto)
    • KATEGORIJA STAREJŠIH DEKLIC IN DEČKOV:
     N = 20 + 50 + 50 = 120 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
     N = 20 + 0 + 50 = 70 : za osvojeno 1. mesto na DP
     N = 20 + 0 + 30 = 50 : za osvojeno 2. mesto na DP
     N = 20 + 0 + 20 = 40 : za osvojeno 3. mesto na DP
    • KATEGORIJA KADETINJ IN KADETOV:
     N = 40 + 50 + 50 = 140 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
     N = 40 + 0 + 50 = 90 : za osvojeno 1. mesto na DP
     N = 40 + 0 + 30 = 70 : za osvojeno 2. mesto na DP
     N = 40 + 0 + 20 = 60 : za osvojeno 3. mesto na DP
    • KATEGORIJA MLADINK IN MLADINCEV:
     N = 50 + 50 + 50 = 150 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
     N = 50 + 0 + 50 = 100 : za osvojeno 1. mesto na DP
     N = 50 + 0 + 30 = 80 : za osvojeno 2. mesto na DP
     N = 50 + 0 + 20 = 70 : za osvojeno 3. mesto na DP
    • ČLANSKA KATEGORIJA:
     N = 50 + 50 + 50 = 150 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
     N = 50 + 0 + 50 = 100 : za osvojeno 1. mesto na DP
     N = 50 + 0 + 30 = 80 : za osvojeno 2. mesto na DP
     N = 50 + 0 + 20 = 70 : za osvojeno 3. mesto na DP
    • ABSOLUTNA KATEGORIJA:
     N = 60 + 50 + 50 = 160 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
     N = 60 + 0 + 50 = 110 : za osvojeno 1. mesto na DP
     N = 60 + 0 + 30 = 90 : za osvojeno 2. mesto na DP
     N = 60 + 0 + 20 = 80 : za osvojeno 3. mesto na DP
    • TOČKA JE OVREDNOTENA Z VREDNOSTJO 0,5 €
    • NAGRAJEVANJE ŠTAFET: Osnovne vrednosti za posamezno starostno kategorijo ali posamezno mesto pomnožimo s faktorjem 2 in nato delimo s štirimi plavalci štafete. Primer: štafeta kadeti prvo mesto na DP: N = 40 +0+50 = 90 X = 180 : 4 = 45
    • Nagrade v članski in absolutni kategoriji se v celoti izplačajo samo v primeru, da je v disciplini nastopilo vsaj 8 tekmovalcev v posamični konkurenci in vsaj 5 štafet. V kolikor jih je nastopilo manj, so nagrade polovične.
    • Nagrade se plavalkam in plavalcem podelijo po končanih zimskih in letnih državnih prvenstvih ali na prireditvi ob koncu leta.

PRAVILNIK O BONITETAH:

PRIPRAVE IN DRŽAVNA PRVENSTVA:

   • PK Celulozar Krško zagotavlja svojim plavalcem / plavalkam možnost udeležbe na klubskih pripravah in višino plačila v skladu s klubskim pravilnikom o pripravah.
   • PK Celulozar Krško zagotavlja svojim plavalcem / plavalkam plačilo startnine in brezplačnega bivanja s prehrano v času državnih prvenstev.

PLAVALNA ČLANARINA:

   • Za dva plavalca / plavalki iz družine znaša 1,5 plavalne članarine, za tri plavalce/plavalke pa 2 plavalni članarini itd. Boniteta se obračuna starejšemu plavalcu / plavalki.
   • Plačila plavalne članarine so oproščeni vsi plavalci / plavalke, ki tekmujejo za klub več kot 10 let (podatki s strani PZS-ANA)
   • Plačila plavalne članarine so oproščeni vsi plavalci / plavalke nosilci medalj z absolutnega državnega prvenstva minule sezone.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

Pravilniki so bili sprejeti na seji upravnega odbora PK Celulozar Krško dne 7.3.2023 in veljajo za plavalno sezono 2023/2024. Za tolmačenje pravilnikov so pooblaščeni trenerji in člani upravnega odbora PK Celulozar Krško. Pravilniki so akt internega značaja.