PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PRIPRAV
PLAVALK IN PLAVALCEV PK CELULOZAR KRŠKO

Priprave so načeloma samoplačniške. Plavalni klub iz svojih sredstev, če so na voljo in če tako odloči UO, lahko sofinancira določen odstotek stroška priprav naslednjim plavalcem:

 • plavalcem mladinske kategorizacije OKS 20%
 • plavalcem državne kategorizacije OKS 30%
 • plavalcem perspektivnega razreda OKS 40%
 • plavalcem mednarodnega razreda OKS 60%
 • plavalcem svetovnega razreda OKS 80%
 • plavalcem, ki dosegajo vsaj 640 veljavnih FINA točk 20%
 • plavalcem, ki dosegajo vsaj 680 veljavnih FINA točk 30%
 • plavalcem, ki dosegajo vsaj 720 veljavnih FINA točk in več 40%

Če plavalec oz. plavalka doseže dva od zgornjih kriterijev, se upošteva zanj/-o ugodnejša varianta. V kolikor plavalni klub s pomočjo podjetij ter pravnih ali fizičnih oseb zagotovi zadostna namenska
sredstva za priprave, se le-te sofinancirajo v naslednjem obsegu:

100%

 • plavalcem, evidentiranim s strani PZ Slovenije za evropska in svetovna prvenstva ter olimpijske igre
 • plavalcem perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda

80%

 • plavalcem, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
  • članom reprezentančnih selekcij
  • v minuli plavalni sezoni so se v vsaj eni disciplini uvrstili med najboljše tri v svoji starostni kategoriji

66%

 • plavalcem, ki dosežejo vsaj dva od naslednjih kriterijev:
  • udeležba na treningih nad 80%
  • dosežena uvrstitev v prvo tretjino tekmovalcev v svoji starostni kategoriji na zadnjem državnem prvenstvu
  • uvrstitev v prvo tretjino tekmovalcev v svoji starostni kategoriji na lestvici tekoče plavalne sezone

50%

 • plavalcem, ki dosežejo vsaj dva od naslednjih kriterijev:
  • udeležba na treningih nad 70%
  • udeležba na plavalnih tekmovanjih v tekoči sezoni

Plavalci PK Celulozar Krško, ki ne dosežejo kriterijev, se priprav s sofinanciranjem kluba ne morejo udeležiti. Prav tako se priprav ne morejo udeležiti tisti plavalci, ki v zadnjih 20 dneh pred pripravami nimajo vsaj 70% udeležbe na treningih. Plavalci se lahko udeležijo priprav samoplačniško, če se s tem strinja trener in UO.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

Pravilnik je bil sprejet na seji upravnega odbora PK Celulozar Krško dne 7.9.2023 in velja za plavalno sezono 2023/2024. Za tolmačenje pravilnika so pooblaščeni trenerji in člani upravnega odbora PK Celulozar Krško. Pravilnik je akt internega značaja.