Bazen  Krško –  kronologija

 • Leta 1953 dobi Krško 50-metrski bazen z ogrevano vodo. Prvi v tedanji državi. Projektiral ga je Stanko Bloudek, gradnjo pa je plačala tovarna papirja in celuloze. Bazen postane osrednji prostor druženja in rekreacije v občini. V Krško so prihajali na priprave najboljši jugoslovanski plavalci in vaterpolisti. Iz Zagreba vozi v Krško kopalni vlak.
 • Leta 1955 začne z delom Plavalni klub Celulozar. Plavanje postane zaščitni znak Krškega.
 • Do stečaja leta 1993 skrbi za bazen podjetje Videm. Bazen postane del stečajne mase.
 • Na javni dražbi 28. novembra 2001 kupi bazen podjetje iz Ljubljane. Izklicna cena je bila: 9.500.000 Sit ali 39 643 €. Župan  Občine Krško Franc Bogovič in občinski svetniki (sklic: 1998-2002) so se odločili, da je bazen z zemljiščem predrag za nakup.
 • Leta 2004 novi lastnik obnovi bazensko ploščad in stranišča.
 • 30. novembra 2005 na proslavi ob 50-letnici delovanja plavalnega kluba Celulozar Krško obljubi župan Franc Bogovič Krčanom izgradnjo novega pokritega bazena.
 • Februarja 2006 na 37. seji (5. točka) občinskega sveta (sklic: 2002-2006) brez glasu proti izglasujejo izgradnjo novega nadomestnega bazena v Krškem. Rok za izgradnjo je 3 leta. Sklep vsebuje tudi ponudbo Občine Krško lastniku starega bazena pri tovarni z veljavnostjo do 1. 6. 2006 za odkup bazena v višini 56.208.000,00 SIT (234. 552 €).
 • V predlogu sklepa k zgoraj navedeni točki, ki je bil umaknjen pred zasedanjem občinskega sveta, je bilo med drugim navedeno: »…Brestaniški bazen ima zelo atraktivno lokacijo, …Zaradi stanja bazena je občina že v letu 1999 pripravila projektno dokumentacijo za obnovo. V letu 2004 smo projekt prijavili tudi na državni razpis za leto 2005 in 2006 in od Ministrstva za šolstvo in šport dobili odobrenih 15 mio SIT (62.594 €), od Fundacije za šport pa 20 mio SIT (83.459 €) na predračunsko vrednost 120 mio SIT (500.751 €). Glede na nove normative smo morali izdelati tudi novo projektno dokumentacijo, ki nam je prinesla novo projektantsko vrednost (220 mio SIT – 918.044 €) brez pokritja bazena), ki nas je šokirala…«
 • Občinske strokovne službe pripravijo študijo o možnih lokacijah novega bazena. Edina možna lokacija za nov nadomestni bazen je v športnem parku južno od stadiona Matije Gubca ob tenis igriščih.
 • Avgusta 2006 preneha z delovanjem obrat celuloze v podjetju Vipap. Zaradi tega ni več dobave vode v bazen. Občina Krško – župan Bogovič ni želel sofinancirati (javno zasebno partnerstvo), da bi lahko toplo vodo za bazen nadomestili iz drugega vira v  podjetju, zato so bazen zaprli.
 • Oktobra 2006 na 44. seji (14. točka) občinskega sveta (sklic: 2002-2006)  pred novimi lokalnimi volitvami potrdi lokacijo v športnem parku ob Savi južno od stadiona Matije Gubca. Zopet brez glasu proti.
 • Novembra 2007 na 16. seji (5,6 točka) občinskega sveta (sklic: 2006-2010) svetnice in svetniki sprejmejo sklep o potrditvi investicijskega projekta »Izgradnja novega bazena v Krškem« za novi nadomestni bazen v športnem parku ob Savi južno od stadiona Matije Gubca. Projekt je izdelal Savaprojekt  Krško. Zopet brez glasu proti.
 • Občina Krško na javnih razpisih Ministrstva za šport in Fundacije za šport pridobi800.000 €) za izgradnjo novega nadomestnega bazena v Krškem.

  sredstva (cca.Januarja 2009 župan Franc Bogovič poziva Krčane v Posavskem obzorniku (8. 1. 2009 stran 10) na strpnost pri gradnji novega bazena v Krškem zaradi recesije.

 • Maj 2009 na 31. seji (7. točka) občinskega sveta (sklic: 2006-2010):Občinski svet sprejme sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – »Sanacija Športno rekreacijskega centra Brestanica«.
 • Predračunska vrednost »sanacije« bazena v Brestanici, ki ga upravlja zavod Regio in obratuje manj kot 60 dni na leto, je 1.892.248,93 €. Naj spomnimo: februarja 2006 je bila predračunska vrednost iste sanacije 918.044€
 • Junij 2009 na 32. seji – Občinske svetnice in svetniki se odločijo za nakup zemljišča s starim bazenom pri tovarni Vipap na Vidmu. Cena zemljišča: 450 000 €
 • Oktober 2009 14. oktobra Občina Krško podpiše pogodbo s podjetjem Kostak d.d. za sanacijo bazena v Brestanici. Dva milijona evrov vredno investicijo bo financirala Občina Krško. Dvesto tisoč evrov bo prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Investicija obsega sanacijo školjke velikega olimpijskega bazena, sanacijo otroškega bazena, postavitev nove strojnice in bazenske tehnike, prav tako bo v celoti obnovljen tudi spremljajoči objekt z garderobami in sanitarijami ter pripadajoče zunanje ureditve. Za delovanje bazena se bo zagotovilo tudi lastno dogrevanje kopalne vode. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje CRP d.o.o iz Brežic, ki bo izvajalo tudi gradbeni nadzor. Izvajalec del, družba Kostak Krško d.d., pa bo z obnovo športno rekreacijskega centra Brestanica zaključil predvidoma maja 2010.
 • Februar 2010 Strokovnjaki, ki “sanirajo” bazen v Brestanici ugotovijo, da školjka bazena pušča vodo!!! in da je široka 22m. Odločijo se podreti bazen in na novo zgaraditi 25m širok bazen. Ta operacija bo “sanacijo” bazena v Brestanici naredila še dražjo.
 • 23. junija 2010 je bil odprt bazen v Brestanici. Davkoplačevalce je “sanacija” bazena stala  2,230.000 €. Plavalci PK Celulozar Krško so v ponedeljek 28. junija začeli s treningi v Brestanici.
 • 8. septembra se je klavrno končala sezona na saniranem bazenu v Brestanici. Upravnik bazena zavod Regio je ugotovil, da tudi ob pomoči TEB ne more segreti vode v bazenu, da bi lahko v bazenu trenirali plavalci zaradi katerih je bil bazen tudi saniran.

Direktor zavoda Regio gospod Radej David s sezono ni zadovoljen, saj so imeli nenehne težave s strojnico in tudi kakovost vode na bazenu ni bila najboljša. (Glej: Žurnal – 9. septembra 2010) Tako je še težje razumljivo, zakaj je sanacija bazena v Brestanici stala davkoplačevalce več kot 2 milijona evrov!

 • 18. in 19. septemra je Krško (pretežno desni breg) poplavila Sava. Globoko pod vodo je bilo vse od prenovljene Valvasorjeve hiše do novega nogometnega igrišča z umetno travo.

Edina parcela v Krškem, ki ni bila poplavljena (na desnem bregu Save) je bila v športnem parku južno od stadiona Matije Gubca ob tenis igriščih kjer naj bi stal novi nadomestni bazen! Parcela, ki je bila s strani župana in podžupanje razglašena za neprimerno tudi zato, ker leži na poplavnem območju!!!

 • November 2010 – Občina Krško je pri podjetju Episcenter iz Ljubljane naročila raziskavo zadovoljstva z delom občinske uprave.

V poročilu so na 42. strani objavljeni rezultati  odgovorov na anketno vprašanje:

V občini Krško je načrtovana gradnja novega športno rekreacijskega centra s pokritim bazenom in gradnja nove knjižnice. Kateri od teh investicij bi bilo po vašem mnenju potrebno dati prednost pri gradnji …

Približno dve tretjini (68 %) vprašanih daje prednost športno rekreacijskemu centru s pokritim bazenom pred knjižnico, katera je prioriteta za 26 % anketirancev. Neodločenih glede tega vprašanja je 6 % anketiranih. (Vir)