Vadnina za mesece epidemije

UO PK CK je na svoji seji 2.junija sprejel naslednja sklepa:
Plavalna članarina za prve 4 selekcije ( trenerji Boštjan, Alenka, Krešo ) za meseca marec in maj skupaj  je 15 eur ( 22,5 za dva otroka ), za mesec april plavalne članarine ni.
Plavalne članarine za vse preostale selekcije za mesece marec, april in maj ne bomo obračunali.
Junija bo plavalna članarina normalna. Najkasneje prihodnji teden pričnemo z vadbo v vodi ( Terme Čatež ). Sporočamo tudi, da bo letos za vse, ki boste želeli, vadba potekala tudi julija in avgusta v Brestanici.