Kako kaže pokritemu zimskemu bazenu v Krškem?

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Krško so odgovorili občinskemu svetniku Alešu Zajcu (SMC) na vprašanje, kako napreduje projekt gradnje zimskega bazena. Tako so zapisali, da so v letu 2020 vzpostavili kontakt z mestnima občinama Nova Gorica in Slovenj Gradec, “ki sta kot mestni občini ekskluzivno upravičeni do koriščenja sredstev CTN in sta se podobno kot v Novem mestu odločili za izgradnjo pokritih bazenov.

Na krški občini so pridobili izdelano dokumentacijo za omenjene bazene, seznanili so se tudi z vsemi težavami, s katerimi so se srečevali v fazi načrtovanja. Kot pravijo na Občini Krško, so s Plavalnim klubom Celulozar izvedli več srečanj, “na katerih so se usklajevale rešitve, ki bodo osnova za pripravo projektne naloge, ki bo podlaga za naročilo projektne in investicijske dokumentacije v prvi polovici leta 2021.” V proračunu Občine Krško so za leto 2021 predvidenih 70.000 evrov za del stroškov za projektno in investicijsko dokumentacijo, v letu 2022 in 2023 pa skupaj 6.000.000 evrov za samo izvedbo projekta.

Želje in ideje o izgradnji zimskega pokritega bazena v Krškem segajo tam od avgusta 2006, ko je z delovanjem prenehal obrat celuloze v tovarni Vipap in je po 56 letih zmanjkalo tople vode za olimpijski bazen.