PRAVILNIK O UDELEŽBI NA PRIPRAVAH
PLAVALK IN PLAVALCEV PK CELULOZAR KRŠKO

Kriteriji za udeležbo na pripravah:

1) Udeležba na treningih

 • pod 60% 0 točk – plavalec se priprav ne more udeležiti
 • 60 – 70% 3 točke
 • 70 – 80% 5 točk
 • 80 – 90% 8 točk
 • nad 90% 10 točk

2) Odnos do dela na treningih, tekmovanj, soplavalcev, mlajših plavalcev, kluba

 • ocena trenerja (od 1 – 5 točk)

3) Tekmovalni dosežki v minuli sezoni:

Državno prvenstvo (v svoji starostni kategoriji)

 • do 3. mesta         10 točk
 • do 8. mesta         8 točk
 • do 12 mesta        6 točk
 • do 16. mesta       4 točke
 • pod 20. mestom  2 točki

4) Minulo delo

 • vsako leto tekmovalnih nastopov za PK Celulozar Krško prinese 0.5 točke

5) Kategorizacija:

 • mladinski razred OKS            1 točka
 • državni razred OKS               2 točki
 • perspektivni razred OKS      4 točke
 • mednarodni razred OKS       8 točk
 • svetovni razred OKS            10 točk

6) Priprav se lahko udeležijo plavalci, ki vadijo pod vodstvom po programih trenerjev PK Celulozar Krško

Plavalci z več točkami imajo prednost pri udeležbi na pripravah. Število plavalcev, ki se bodo udeležili priprav potrdi UO.

Pravilnik je bil sprejet na seji UO Plavalnega kluba Celulozar Krško 15. oktobra 2018 in velja za plavalno sezono 2018/2019. Za tolmačenje pravilnika so pooblaščeni trenerji PK Celulozar Krško in člani upravnega odbora. Pravilnik je akt internega značaja.