PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU, NAGRAJEVANJU IN BONITETAH PLAVALK IN PLAVALCEV PK CELULOZAR KRŠKO

PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU:
Do mesečne štipendije so upravičeni plavalci in plavalke PK Celulozar Krško, ki so v plavalni sezoni 2017/2018 (od 1.10.2017 do 30.9.2018) dosegli s svojimi rezultati v posamezni disciplini več kot:

 • kadetinje/kadeti: 600 LEN točk
 • mladinke/mladinci 620 LEN točk
 • članice/člani 640 LEN točk

Vrednost točke je 0,07 € s pripadajočim faktorjem

TOČKE: KOEFICIENT: VREDNOST V EUR:
 600+ 1.0 42
 620+ 1.2 52,08
 640+ 1.4 62,72
 660+ 1.6 73,92
 680+ 1.8 85,68
 700+ 2.0 98,00
 720+ 2.4 120,96
 740+ 2.8 145,04
 760+ 3.2 170,24
 780+ 3.6 196,56
 800+ 4.0 224,00
 • Na osnovi doseženih rezultatov (LEN točke) se po končani zimski oz. letni sezoni določi štipendija, ki se izplačuje do konca naslednje zimske oz. letne plavalne sezone.
 • Pravilnik velja tudi za plavalce z državno kategorizacijo OK Slovenija. V kolikor ne dosegajo določenega praga, jim pripada mesečna štipendija v višini začetnega zneska točkovnika (42 EUR).
 • Plavalci mladinske kategorizacije OKS, ki ne dosegajo praga, so upravičeni do mesečnega zneska v višini polovice začetnega zneska točkovnika (21 EUR).
 • Do polne višine štipendije so upravičeni le plavalci, ki imajo več kot 80% udeležbo na treningih.
 • Plavalci, ki imajo udeležbo na treningih med 70 in 80% so upravičeni do polovičnega zneska
 • Plavalci, ki imajo prisotnost na treningih pod 70% štipendije ne prejmejo.
 • Prisotnosti se preverjajo mesečno in na podlagi podatkov se izplačujejo zneski.
 • Štipendija se izplačuje na plavalčev TRR 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
 • V kolikor plavalec/plavalka preneha s treniranjem, se mu/ji štipendija nemudoma ukine. Da je plavalec/plavalka prenehal/-a s treniranjem se smatra tudi če ni prisoten/-na na treningih mesec dni brez dokazljivo upravičenega razloga (bolezen, poškodba – zdravniško potrdilo).
 • V kolikor ima plavalec/plavalka neporavnane obveznosti do plavalnega kluba, se izplačevanje štipendije zadrži do poravnanja vseh obveznosti.
 • Plavalec/plavalka s štipendijo mora imeti pozitiven in odgovoren odnos do treningov ter biti s svojim odnosom zgled preostalim plavalcem, v nasprotnem primeru lahko poda trener predlog za zamrznitev ali ukinitev štipendiranja.

O zamrznitvi ali ukinitvi štipendiranja odločijo člani upravnega odbora PK Celulozar Krško.

PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU:

  • Nagrajujejo se državni rekordi in osvojena prva tri mesta na državnih prvenstvih.
  • Nagrajujejo se kategorije: starejših deklic in dečkov, kadetinj in kadetov, mladink in
   mladincev ter članic in članov.
   V kategoriji mlajših dečkov in deklic se dobitnikom medalj podeli praktična
   nagrada.
  • Osnovna formula za nagrajevanje je: N=K+DR+DP
   Legenda: N = nagrada; K = kategorija; DR = državni rekord; DP = državno
   prvenstvo (osvojeno mesto)
  • KATEGORIJA STAREJŠIH DEKLIC IN DEČKOV:
   N = 20 + 50 + 50 = 120 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
   N = 20 + 0 + 50 = 70 : za osvojeno 1. mesto na DP
   N = 20 + 0 + 30 = 50 : za osvojeno 2. mesto na DP
   N = 20 + 0 + 20 = 40 : za osvojeno 3. mesto na DP
  • KATEGORIJA KADETINJ IN KADETOV:
   N = 40 + 50 + 50 = 140 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
   N = 40 + 0 + 50 = 90 : za osvojeno 1. mesto na DP
   N = 40 + 0 + 30 = 70 : za osvojeno 2. mesto na DP
   N = 40 + 0 + 20 = 60 : za osvojeno 3. mesto na DP
  • KATEGORIJA MLADINK IN MLADINCEV:
   N = 50 + 50 + 50 = 150 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
   N = 50 + 0 + 50 = 100 : za osvojeno 1. mesto na DP
   N = 50 + 0 + 30 = 80 : za osvojeno 2. mesto na DP
   N = 50 + 0 + 20 = 70 : za osvojeno 3. mesto na DP
  • ČLANSKA KATEGORIJA:
   N = 50 + 50 + 50 = 150 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
   N = 50 + 0 + 50 = 100 : za osvojeno 1. mesto na DP
   N = 50 + 0 + 30 = 80 : za osvojeno 2. mesto na DP
   N = 50 + 0 + 20 = 70 : za osvojeno 3. mesto na DP
  • ABSOLUTNA KATEGORIJA:
   N = 60 + 50 + 50 = 160 : za osvojeno 1. mesto in državni rekord
   N = 60 + 0 + 50 = 110 : za osvojeno 1. mesto na DP
   N = 60 + 0 + 30 = 90 : za osvojeno 2. mesto na DP
   N = 60 + 0 + 20 = 80 : za osvojeno 3. mesto na DP
  • TOČKA JE OVREDNOTENA Z VREDNOSTJO 0,5 €
  • NAGRAJEVANJE ŠTAFET: Osnovne vrednosti za posamezno starostno kategorijo ali posamezno mesto pomnožimo s faktorjem 2 in nato delimo s štirimi plavalci štafete. Primer: štafeta kadeti prvo mesto na DP: N = 40 +0+50 = 90 X = 180 : 4 = 45
  • Nagrade v članski in absolutni kategoriji se v celoti izplačajo samo v primeru, da je v disciplini nastopilo vsaj 8 tekmovalcev v posamični konkurenci in vsaj 5 štafet. V kolikor jih je nastopilo manj, so nagrade polovične.
  • Nagrade se plavalkam in plavalcem podelijo po končanih zimskih in letnih državnih prvenstvih ali na prireditvi ob koncu leta.

PRAVILNIK O BONITETAH:

PRIPRAVE IN DRŽAVNA PRVENSTVA:

 • PK Celulozar Krško zagotavlja svojim plavalcem/plavalkam možnost udeležbe na klubskih pripravah in višino plačila v skladu s klubskim pravilnikom o pripravah.
 • PK Celulozar Krško zagotavlja svojim plavalcem/plavalkam plačilo startnine in brezplačnega bivanja s prehrano v času državnih prvenstev.

PLAVALNA ČLANARINA:

 • Za dva plavalca/plavalki iz družine znaša 1,5 plavalne članarine, za tri plavalce/plavalke pa 2 plavalni članarini itd. Boniteta se obračuna starejšemu plavalcu/plavalki.
 • Plačila plavalne članarine so oproščeni vsi plavalci/plavalke, ki tekmujejo za klub več kot 10 let (podatki s strani PZS-ANA)
 • Plačila plavalne članarine so oproščeni vsi plavalci/plavalke nosilci medalj z absolutnega državnega prvenstva minule sezone.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

Pravilniki so bili sprejeti na seji upravnega odbora PK Celulozar Krško 15. oktobra 2018 in veljajo za plavalno sezono 2018/19. Za tolmačenje pravilnikov so pooblaščeni trenerji in člani upravnega odbora PK Celulozar Krško. Pravilniki so akt internega značaja.