PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PRIPRAV PLAVALK IN PLAVALCEV PK CELULOZAR KRŠKO

Priprave so načeloma samoplačniške. Plavalni klub iz svojih sredstev, če so na voljo in če tako odloči UO, lahko sofinancira določen odstotek stroška priprav naslednjim plavalcem:

 • plavalcem mladinske kategorizacije OKS 20%
 • plavalcem državne kategorizacije OKS 30%
 • plavalcem perspektivnega razreda OKS 40%
 • plavalcem mednarodnega razreda OKS 60%
 • plavalcem svetovnega razreda OKS 80%
 • plavalcem, ki dosegajo vsaj 640 veljavnih FINA točk 20%
 • plavalcem, ki dosegajo vsaj 680 veljavnih FINA točk 30%
 • plavalcem, ki dosegajo vsaj 720 veljavnih FINA točk in več 40%

Če plavalec oz. plavalka doseže dva od zgornjih kriterijev, se upošteva zanj/-o ugodnejša varianta.

V kolikor plavalni klub s pomočjo podjetij ter pravnih ali fizičnih oseb zagotovi zadostna namenska sredstva za priprave, se le-te sofinancirajo po naslednjem ključu:

100%

 • evidentiranim kandidatom s strani PZ Slovenije za evropska, svetovna prvenstva ter olimpijske igre
 • plavalcem perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda

80%

plavalcem, ki izpolnjujejo vsaj enega od spodnjih kriterijev:

 • članom reprezentančnih selekcij
 • plavalcem, ki so se v minuli sezoni v vsaj eni disciplini uvrstili med najboljše tri v svoji starostni kategorije

66%

plavalcem, ki dosežejo vsaj dva od naslednjih kriterijev:

 • udeležba na treningih nad 80%
 • plavalcem, ki so se uvrstili v prvo tretjino tekmovalcev v svoji starostni kategoriji na zadnjem državnem prvenstvu
 • uvrstitev v prvo tretjino tekmovalcev v svoji starostni kategoriji na lestvici tekoče sezone

50%

plavalcem, ki dosežejo vsaj dva od naslednjih kriterijev:

 • udeležba na treningih nad 70%
 • udeležba na plavalnih tekmovanjih v tekoči sezoni

Plavalci PK Celulozar Krško, ki ne dosežejo kriterijev, se priprav s sofinanciranjem kluba ne morejo udeležiti. Prav tako se priprav ne morejo udeležiti tisti plavalci, ki v zadnjih 20 dnevih pred pripravami nimajo vsaj 70% udeležbe na treningih.

Plavalci se lahko udeležijo priprav samoplačniško, če se s tem strinja trener in UO.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

Pravilnik je bil sprejet na seji UO Plavalnega kluba Celulozar Krško 15. oktobra 2018 in velja za plavalno sezono 2018/19. Za tolmačenje pravilnikov so pooblaščeni trenerji in člani upravnega odbora PK Celulozar Krško. Pravilnik je akt internega značaja