Na podlagi 23. člena Statuta Plavalnega Kluba Celulozar Krško izdaja Upravni odbor PK Celulozar Krško

SKLEP O PLAVALNI ČLANARINI ZA PLAVALNO SEZONO 2019/2020

1. Letna plavalna članarina za sezono 2018/2019 znaša po posameznih selekcijah:

  • 1. – 4. selekcija 330,00 EUR oz. 11 mesečnih obrokov po 30,00 EUR
  • 5. in 6. selekcija 300,00 EUR, oz. 10 mesečnih obrokov po 30,00 EUR
  • 7. – 9. selekcija 285,00 EUR oz. 1. mesečni obrok 15,00 EUR in 9 mesečnih obrokov po 30,00 EUR.

2. Prvi obrok plavalne članarine za vse selekcije je za mesec september 2019.

3. Mesečni obrok za več plavalcev iz iste družine znaša:

  • za dva plavalca 1,5 mesečnega obroka,
  • za tri plavalce 2 mesečna obroka.

Nižji mesečni obrok se obračuna starejšemu plavalcu.

4. Plavalni klub z zadnjim dnem v mesecu izda plačilni nalog UPN za plačilo obveznosti staršem (mesečni obrok plavalne članarine + morebitne druge obveznosti za plačilo), kateri zapade v plačilo 18. dne v posameznem koledarskem mesecu za pretekli koledarski mesec.

Plačilo se izvede na TR plavalnega kluba št. 02980-0020078578, odprt pri NLB d.d., ali izjemoma osebno v klubski pisarni v času torkovih dežurstev med 18.00 in 19.00 uro. Pri namenu nakazila je potrebno napisati ime in priimek otroka, mesec in leto, za katerega se plača obrok ter sklicno številko.

5. Plavalna članarina za sezono 2019/2020 se zaradi odsotnosti otrok ne znižuje, izjema so dolgotrajni izostanki (več kot mesec dni) z zdravniškim opravičilom.

6. Letna članarina za člane PK Celulozar Krško znaša 10 EUR, za aktivne plavalce, trenerje, sodnike in veterane 5 EUR in jo je potrebno poravnati do konca koledarskega leta.

Sklep velja od 01.09.2019 do 31.08.2020.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

(PDF) Sklep o plavalni članarini za leto 2019/2020