Na podlagi 23. člena Statuta Plavalnega Kluba Celulozar Krško izdaja Upravni odbor PKCK

SKLEP O PLAVALNI ČLANARINI ZA PLAVALNO SEZONO 2018/2019

1. Letna plavalna članarina za sezono 2018/2019 znaša po posameznih selekcijah:
– 1., 2. in 3. selekcija 330,00 EUR oz. 11 mesečnih obrokov po 30,00 EUR
– 4. in nadaljnje selekcije 270,00 EUR oz. 9 mesečnih obrokov po 30,00 EUR.

2. Prvi obrok plavalne članarine za 1., 2., in 3. selekcijo se plača v mesecu septembru 2018. Prvi obrok plavalne članarine za 4. in nadaljnje selekcije se plača v mesecu oktobru 2018.

3. Mesečni obrok za več plavalcev iz iste družine znaša:
– za dva plavalca 1,5 mesečnega obroka,
– za tri plavalce 2 mesečna obroka.

Nižji mesečni obrok se obračuna starejšemu plavalcu.

4. Mesečni obrok plavalne članarine se plača do 25. dne v posameznem koledarskem mesecu za posamezni koledarski mesec. Plačilo se izvede na TR plavalnega kluba št. 02980-0020078578, odprt pri NLB d.d., ali osebno v klubski pisarni v času torkovih dežurstev med 18.00 in 19.00 uro. Pri namenu nakazila je potrebno napisati ime otroka, mesec in leto, za katerega se plača obrok.

5. Plavalna članarina za sezono 2018/2019 se zaradi odsotnosti otrok ne znižuje, izjema so dolgotrajni izostanki z zdravniškim opravičilom.

6. Letna članarina za člane PK Celulozar Krško znaša 10 EUR, za aktivne plavalce, trenerje, sodnike in veterane 5 EUR in jo je potrebno poravnati do konca koledarskega leta.

Sklep velja od 01.09.2018 do 31.08.2019.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

(PDF) Sklep o plavalni članarini za leto 2018/2019