V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov, kamor sodi tudi delovanje nepridobitnih športnih društev.

Na seznamu upravičencev, ki ga vsako leto določi vlada na predlog Ministrstva za finance, je tudi Plavalni klub Celulozar Krško in sicer kot društvo, ki na področju športa deluje v javnem interesu.

Vsak davčni zavezanec tako lahko brez dodatnega finančnega bremena del odmerjene dohodnine (do 0,5%) namesto državnemu proračunu nameni za delovanje Plavalnega kluba Celulozar Krško.

V kolikor se boste odločili, da na tak način prispevate k delovanju našega kluba in razvoju plavalnega športa, vas prosimo, da na obrazcu (PDF) Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo vpišete podatke davčnega zavezanca, ki sredstva donira (svoje podatke) in odstotek (do 0,5%), ki ga nameravate nameniti Plavalnemu klubu Celulozar Krško.

Podatki upravičenca:
Naziv: Plavalni klub Celulozar Krško
Naslov: Cesta krških žrtev 130, p. p. 6, 8270 Krško
Davčna številka: 51111446

Načini pošiljanja obrazca
A. Obrazec lahko izpolnite na spletni strani eDavki. Potreben je ustrezen certifikat za uporabo te spletne strani.
B. Obrazec si natisnite in izpolnjenega prinesete ali pošljete na vašo davčno enoto.
C. V klubsko pisarno lahko v času uradnih ur (torek 18.00 – 19.00) prinesete izpolnjen obrazec oziroma ga tam prejmete in izpolnite. Izpolnjen obrazec nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov pk.celulozar@gmail.com. V vašem imenu ga bomo predstavniki kluba posredovali na davčno enoto.

Za izkazano podporo in zaupanje se vam v naprej zahvaljujemo.

Upravni odbor PK Celulozar Krško