Plavalni klub Celulozar je, kot je definirano v 1. členu društvenega statuta, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo interese na področju tekmovalnega in rekreacijskega udejstvovanja, plavalnega opismenjevanja, usposabljanja, razvijanja in širjenja panoge vodnih športov (plavanje, vaterpolo, potapljanje, itd.). Osnovni namen društva je pomoč otrokom do samostojnega plavanja in izboljševanje plavalnih veščin ter pridobivanje ostalih vrednot ob izvajanju vadb ter udeležbi na tekmah. Njegovo delovanje…